Актуална тема » Публичен подбор за длъжността Директор на Общинско предприятие “Благоустрояване и комунално стопанство” към Община Ковачевци

obiavlenie_podbor