Актуална тема » Проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Ковачевци

НАРЕДБА_ЗА_ОСИГУРЯВАНЕ_НА_ПОЖАРНА_БЕЗОПАСНОСТ_НА_ТЕРИТОРИЯТА_НА_ОБЩИНА_КОВАЧЕВЦИ_ОБЛАСТ_ПЕРНИК