Актуална тема » Проект на Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Ковачевци

НАРЕДБА_ЗА_ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ_ОБЕКТИ_НА_ТЕРИТОРИЯТА_НА_ОБЩИНА_КОВАЧЕВЦИ