Актуална тема »

Кръгла маса на тема „Развитие на туризма чрез културните и природни забележителности” в рамките на проект „Мрежа за насърчаване на туристическо промотиране на културните и природни ресурси – Културен туризъм” CCI №2007 CB 16 IPO 006-2009-1-109,  финансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Сърбия се проведе на 15 юни в Ковачевци.  В нея взеха участие Георги Първанов – Президент на Република България 2002 – 2012 г. , Радослав Стойчев – Зам.кмет на Община Самоков – Водещ партньор по проекта, представители на партньора от Сърбия – Община Димитровград, бизнесмени и туроператори.  Форумът бе част от Междукултурния фестивал, който се проведе в Ковачевци. В музикалната програма участваха над 200 души :  Духов оркестър и танцов ансамбъл от Димитровград – Сърбия,  мъжка фолклорна група при НЧ „М.Дашин 1911” село Драгушиново, община Самоков, състав за народни танци към НЧ „Виделина 1932” с.Широки дол, община Самоков, състав за народни песни към НЧ „Г.Димитров” с.Ковачевци, група за модерни танци и др. Програмата завърши с концерт на Илия Луков.