Актуална тема »

Община Ковачевци обявява публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за „Зимно поддържане и снегопочистване – 2013 г.“

Подробно описание на поканата, както и образците можете да намерите в секция Профил на купувачаhttp://kovachevtsi.com/?page_id=223&preview=true&preview_id=223&preview_nonce=9d42d04903