Актуална тема » ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Определяне на изпълнител/и на Доставка на техника и обзавеждане за Етнографски център „Сурвакари”, с. Ковачевци, Изработване на звук и запис за Етнографски център „Сурвакари”, с. Ковачевци -3 (три) обособени позиции”

http://kovachevtsi.com/?page_id=223