Актуална тема » Заповед за откриване на процедура по съставяне на проект на общински бюджет за 2013 г.

Заповед за откриване на бюджетна процедура