Актуална тема »

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 – ПЕРНИШКИ   ОБЩИНА: КОВАЧЕВЦИ
СЕКЦИЯ №001

fspnff_14-22-00-000

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината)
за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.
(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 – ПЕРНИШКИ   ОБЩИНА: КОВАЧЕВЦИ

fspnf_14-22-00-000