Актуална тема » Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПЕ-1-ЕО/2013г. на „Актуализирана общинска програма за управление на отпадъците за периода 2011г.- 2014г. на Община Ковачевци”

obiava_ EORECHENIE_EO_1RECHENIE_EO_2RECHENIE_EO_4pr_uo_kovachevtsi_nova_