Актуална тема » Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. и проекта на бюджет за 2013 г. на Община Ковачевци

Покана за обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. и проекта на бюджет за 2013 г. на Община Ковачевци