Актуална тема »

НА 27.02.2013 г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци.

О_Б_Я_В_А_СЕСИЯ