Актуална тема » СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение до :

Марийка Методиева Тончева

с.Ковачевци

Иванчо Методиев Анание

с.Ковачевци

Александра Ананиева Павлова

гр.Перник

кв.Проучване 13/21

Драгомир Ивов Ананиев

гр.Перник

кв.Тева, бл.43, вх. б, ет.1, ап.2

Относно констатирано нарушение на чл.5, ал.3  от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на  територията на Община Ковачевци

С текста на съобщението можете да се запознаете тук  съобщение съобщение2