Актуална тема » „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

Да_изчистим_България

Уважаеми съграждани,

Община Ковачевци ще участва в инициативата

„Да изчистим България за един ден”

Началото на кампанията е 09:30ч. на 20 април 2013година пред сградата на общинска администрация с.Ковачевци и пред кметствата на населените места от общината.

Инициативата „Да изчистим България за един ден”, подета от BTV през пролетта на 2011г. е част от световното движение Let’s Do It World! Тя идва от група приятели, които решили , че по някакъв начин трябва да обединят всички хора от различни браншове, които да се погрижат за природата на страната им – Естония. Това трябвало да стане бързо и най – вече – заедно. Така се стига до извода, че трябва да се действа на принципа „един ден, една държава”.

Община Ковачевци и кметствата към нея са инициатор за почистване на следните райони:

  1. с. Егълница – сборен пункт пред кметството

ще се почиства: главен път, района около черквата и махалите

отговорник : Иванка Тодорова – кметски наместник, тел: 0884/70-50-20

  1. с. Калище – сборен пункт пред кметсвото

ще се почиства: главен път, района около ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, махалите

отговорник: Йордан Тодоров – кметски наместник; тел: 0887/99-69-68

  1. с. Лобош – сборен пункт пред кметсвото

ще се почиства: Детска площадка „Беглика”, Гробищен парк, паркинга на яз.Пчелина и крайбрежието му.

отговорник: Георги Шияков – кметски наместник; тел: 0884/70-50-22

  1. с. Ракиколци – сборен пунскт кметството

ще се почиства: Район „Биволярника”, главен път до разклона за с.Ковачевци

отговорник: Методи Станков – кметски наместник; тел:  0884/70-50-23

  1. с.Ковачевци – сборен пункт пред сградата на общинска администрация

ще се почиства: при завод „Аматица”, „Огледалото”, главен път към с.Косача и републикански път към с.Лобош

отговорник:  Любомир Цветков – Зам.кмет на Община Ковачевци; тел: 0884/70-50-30

  1. с. Сирищник – сборен пункт пред кметството

ще се почиства: около черквата, махалите, паметника

отговорник: Пламен Янев – кметски наместник; тел: 0884/70-50-25

  1. с. Светля – сборен пункт пред кметсвото

ще се почиства: под мостовете на р.Светля, главен път, при бившото ТКЗС

отговорник: Стефка Ефтимова – кметски наместник; тел: 0884/70-50-26

  1. с.Чепино – сборен пункт пред кметството

ще се почиства: дерето на реката, при Манастира, главен път

отговорник: Нина Начева – кметски наместник; тел: 0884/70-50-27

  1. с. Косача – сборен пункт пред кметсвото

ще се почиства: Главен път от разклона за с.Радибош до границата със с.Ковачевци, дерето на р.Косачка

отговорник: Любен Георгиев – кметски наместник; тел: 0884/70-50-24

  1. с.Слатино – сборен пункт кметството

ще се почиства: центъра на селото

отговорник: Любен Георгиев – кметски наместник; тел: 0884/70-50-24

В инициативата могат да се включат фирми и организации, като почистят замърсените райони около местата, където се намират. Разбира се всеки желаещ да се включи в кампанията на BTV  може да се присъедини в почистването на изброените места , както и пред домовете, в които живеят.

На самия ден на националното почистване – 20 април 2013 година, всеки един от посочените отговорници по райони ще предостави на доброволците необходимите материали за събиране на отпадъците, както и ще организира извозването им до депото.

 

Каня всички граждани да се присъединят към инициативата!!!

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци