Актуална тема »

 

Скъпи приятели,

Община Ковачевци организира конкурс за най-оригинална сурвакарска снимка в следните категории :

1.       „Традицията „Сурва”

2.       „Пренасяне на традицията”

3.       „Костюми”

4.       „Обичая „Сватба”

5.       „Персонажи – невеста, младоженец, свекър и свекърва, поп, мечкар и мечка”

6.       „Звънчари”

7.       „Маски”

8.       „Сурвакарско хоро”

9.       „Унаследяване на традицията  - деца”

10.   „Сурвакарски групи от селата Ковачевци, Чепино, Светля, Сирищник, Косача, Ракиловци, Лобош, Калище”

 

 

За да участвате  в конкурса, изпратете  снимка направена в селата на Ковачевска община, която отговаря на изброените категории.

Краен срок за изпращане на снимките – 10 май 2013 г.

Условия за участие:

Снимките, които изпращате   трябва да са във формат JPEG без компресия .

Снимките трябва да бъдат придружени от имената на подателя и телефон за контакт, както и с  името на категорията в която участват и наименованието на населеното място в което е направена снимката или сурвакарската група.Снимките ще бъдат оценявани от жури. За най-добрите снимки в отделните категории материални награди няма да има, но избраните  ще бъдат изложени  на изложба в Етнографски център „Сурвакари” като ваши авторски снимки .

Изпращайте  снимките  на  e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg