Актуална тема » Публична покана

Община Ковачевци публикува публична покана за „Ремонт местни пътища 2013 г. – Община Ковачевци“

Пълният текст и документацията  можете да откриете на адрес http://kovachevtsi.com/?page_id=223