Актуална тема » Съобщение за пресконференция

 

На 15.07.2013 г. от 12,00 ч. в Община Ковачевци ще се проведе встъпителна пресконференция по Договор № РД 02-29-211/22.04.2013 г. за изпълнение на проект „Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство” – ХЛЯБ. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия.

 

 

За контакт :

Милена Кирилова

Тел. 0897400666

Съобщение за пресконференция