Актуална тема » ТЪРСИ СЕ: ЛОГО И СЛОГАН НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 Г.

 

На 3 юли 2013 г. стартира конкурс за общо лого и слоган (послание) на еврофондовете през новия програмен период 2014-2020 г. Това решение бе взето на вчерашното заседание на Министерски съвет и бе обявено от заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет.

Изисквания към кандидатите:

·       изработен проект на лого и слоган в програма за векторна графика.

·       представяне на цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език

·       предложението да бъде представено на хартиен и на електронен носител

·       кратко описание на замисъла и идеята на изображението.

Предложенията следва да бъдат изпратени на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на:https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Награден фонд:

  • 1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
  • 2 място – 3000 лв.
  • 3 място – 1000 лв.
  • Награда на широката общественост (Фейсбук) – 500 лв.

Конкурсът е отворен за всички желаещи, без ограничение за възраст, националност и професионален ценз.

Желаещите да получат допълнителна информация относно конкурсната програма и документи за участие могат да потърсят на http://www.eufunds.bg/, в офиса на Областен информационен център – Перник, ул. „Кракра“ № 15, на е-mail: oic.pernik@eufunds.bg или на тел. 076/ 600 777.

 

Областният информационен център – Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

anons_Logo