Актуална тема »

 

Днес в Ковачевци, с встъпителна пресконференция, бе даден старта на проект „Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство – ХЛЯБ“ № 2007CB16IPO006-2011-2-104. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Водещ партньор по проекта е Община Ковачевци, а проектни партньори са Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия – гр.Лесковац, Република Сърбия и Балканска агенция за устойчиво развитие – гр.Перник. Общата стойност на проекта e  80299,58 евро. Бюджетно разпределение между партньорите е за Община Ковачевци – 30274,11 евро, за Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия – 20857,05 евро и за Балканска агенция за устойчиво развитие – 29168,42 евро.

Проектните дейности ще бъдат изпълнени за 12 месеца, крайния срок за реализиране на проекта е 22.04.2014 г.

Проектът предвижда принос към изпълнение на целите на програмата, чрез насърчаване на съвместни действия в подкрепа на трансграничното сътрудничество: културен обмен – групови обучения за приготвяне на хляб; събития за популяризиране на културното наследство – Дни на хляба в България и Сърбия, насочени към подобряване на културните отношения между двете страни, насърчаване на обмена на опит, бъдещи общи дейности между младите хора и третата възраст; опазване и съвременно развитие на културните традиции – насърчаване на здравословен и устойчив начин на живот, създаване на културни мрежи за разпространение на информация и обучителни центрове за културен обмен – Хлебни къщи; изучаване на културно-историческото наследство в граничния район; популяризиране на културното наследство на региона – публикуване на Книжка за хляба; приобщаване на младите хора към местната култура чрез изкуство; създаване на положителна представа за културата и изкуството на съседната страна – модел на полезна и стабилна практика за сътрудничество; популяризиране на културния туристически продукт – изпичане на домашно приготвен хляб; създаване на информационна мрежа и стратегия за представяне на този продукт.