Актуална тема » Покана

 

 Покана

 СНЦ МИГ Радомир-Ковачевци-Земен  уведомява всички заинтересовани лица , че  ще проведе Обществени представяния на територията на трите общини както следва:

 

 

На 09.09.2013 год. от 10:00ч. за община Земен-  залата на общината в град Земен 

На 10.09.2013 год. от 12:00ч. за община Ковачевци – залата на Културния дом село Ковачевци;

На 13.09.2013 година от 14:00ч.  за община Радомир-МКИЦ „Европа“ град Радомир.

 

 

          

ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ!

 

 

 

от екипа на МИГ Радомир-Ковачевци-Земен