Актуална тема »

 

            НА 25.10.2013 г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе извънредно открито заседание на Общински съвет с.Ковачевци,област Перник при следния проект за дневен ред:

1. Разглеждане на въпроса с настаняване на бежанци в НДЕК-Ковачевци и в други населени места на територията на община Ковачевци.