Актуална тема »

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  проекта на бюджет за 2014г. на община Ковачевци

 

 

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Ковачевци организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2014г.

Обсъждането ще са проведе на 29.11.2013г.(петък) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Общинското ръководство кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметските наместници на населени места в общината,  да вземат участие в обсъждането на проекта на  бюджет за 2014г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 pokana_budget_2014_KOVACHEVTSI