Актуална тема » Предложение за изменение и допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Ковачевци

Докладна Наредба_такси_промяна