Актуална тема » Предложение за изменение и допълване на Наредбата за определянe размера на местните данъци в Община Ковачевци

Докладна_ Наредба_местни данъци_промяна