Актуална тема »

 

Проект на

НАРЕДБА  

за реда за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество


НАРЕДБА_ЗА_РЕДА_ЗА_ПРИДОБИВАНЕ_УПРАВЛЕНИЕ_и_РАЗПОРЕЖДАНЕ_С_ОБЩИНСКО_ИМУЩЕСТВО(3)

Доклад._Наредба_ПУРОИ