Без категория » СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

    На 07.04.2014г. от 13,00 ч. в Община Ковачевци ще се проведе заключителна пресконференция, по Договор № РД 02-29-211/22.04.2013 г., за изпълнение на проект „Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство” – ХЛЯБ.

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия.

 

 

За контакт :

Милена Кирилова

Тел. 0897400666