Актуална тема » П О К А Н А

За публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2013г. на Община Ковачевци Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2013-та година. На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2013г. Обсъждането ще са проведе на 09.07.2014г. (сряда) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци. Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметските наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на бюджета за 2013г. Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите на електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg