Актуална тема » Презентация на проект “Обучение на служителите в Община Ковачевци за по – добро административно обслужване”

презентация_опак