Актуална тема » ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ към политическите сили и кандидати за РАБОТА в 43-тото Народно събрание

Уважаеми кандидати за доверието на българските граждани,

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ,

отговорни за основните публични услуги в страната,

като отчитаме „традицията“ проблемите на местното самоуправление и грижата за

ежедневието на хората да се забравят в управленските платформи и действия,

се обръщаме към вас с НАДЕЖДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не лишавайте гражданите от правото им да решават проблемите на своята общност като

изземвате 96 лв. от всеки 100 лв., събрани от тях;

Не превръщайте европейските проекти от шанс в бедствие за нас и за нашите граждани;

Не ни заставяйте да осигуряваме 80% от услугите за гражданите и бизнеса с 15% от

публичните ресурси;

Не отлагайте наложителни реформи с извинение за „лошо наследство”, криза, суша или

наводнения;

Не ни делете на „свои“ и „чужди“, не награждавайте едни общини за сметка на други.

ОТГОВОРНО ЗАЯВЯВАМЕ,

че повече няма да позволим:

Ø Да централизирате и управлявате ресурсите за училища, детски ясли и градини, за

общински пътища и водоснабдяване, за паркове и спортни обекти, за социални жилища и

благоустрояване на населените места;

Ø Да задушавате местното самоуправление и инициативи със свърхцентрализиран и

неефективно работещ държавен апарат;

Ø Да ни възлагате отговорности без ресурси и условия за изпълнението им;

Ø Да започваме от нулата с всяка следваща централна власт, вместо да вървим напред;

Ø Да оставаме нечути, неразбрани и неподкрепени в усилията си да решаваме проблемите

на хората.

Водени от реалните потребности на нашите съграждани, като най-близката до

всекидневните им проблеми власт,

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ:

Децентрализацията и овластяването на гражданите да стане част от националните

приоритети, по които да работи реално всяко следващо управление,

независимо от неговия цвят!

За целта е наложително в партньорство между централната и местна власт:

Ø Да направим реалност още през 2015 г. общинският подоходен данък за __________сметка на

намаляване на националния;

Ø Да реформираме общинското законодателство чрез разработване и приемане на нови

закони за: местното самоуправление, местните данъци и такси и местните финанси, които

да дадат надеждна основа за самостоятелно, ефективно, отговорно и прозрачно

общинско САМОуправление;

Ø Да променим изцяло системата на управление на еврофондовете в посока прозрачност,

обективност, небюрократизирана достъпност и институционална отговорност;

Ø Да развием европейски модел на взаимодействие между местната и централната власт,

който се основава на принципите на равнопоставеност, взаимно уважение, чуваемост и

двустранни компромиси.

ПРИЗОВАВАМЕ

НОВОИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Ø Да въведат нови форми на полезен и ефективен диалог за защита на публичния интерес;

Ø Да търсят и да се вслушват в мнението на законния представител на местните власти –

Националното сдружение на общините в Република България;

Ø Да изискват и приемат закони, в които са включени всички необходими условия за

тяхното прилагане;

Ø Да не стават „рекламни агенти“ на съмнителни фирми, чиито неизлечими следи могат да

се открият в много общини;

Ø Да поддържат постоянен диалог с кметовете и общинските съветници в своите

избирателни райони.

НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО:

Ø Съвместно с НСОРБ, да превърне Съвета по децентрализация в двигател на

реформите в местното самоуправление;

Ø Да не изземва правомощия на избраните от гражданите кметове и общински съветници

чрез изкуственото разделяне на типичните в Европа общински услуги на „местни” и

„делегирани” дейности;

Ø Да изтръгне из корен ширещата се практика бенефициентите по европейски програми да

се третират като „враг”, който трябва да бъде бюрократично задушен, икономически

рекетиран и финансово съсипан;

Ø Да приеме изцяло нова методология за налагане на финансови корекции, която да

спре административния произвол над общините и бизнеса и да адресира наказанията към

истинския виновник.

Ние – българските общини, категорично, ясно и публично заявяваме, че в бъдеще ще

подкрепяме само тази централна власт, която даде зелена светлина за реалното решаване на

проблемите на българските граждани и общини!

Нека направим всичко възможно да развием европейски тип местно самоуправление, като

използваме ефективно и в публичен интерес всеки лев, платен от българския или

европейския данъкоплатец! Очакваме в спор, но и със съгласие, да променяме ДНЕС и

СЕГА към по-добро прекрасната ни Родина!

Желаем ви успех в благородната надпревара!

 

Общинско послание