Новини » Насрочен е частичен избор за кмет

С Указ № 9 на Президента на републиката (обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2010г.) е насрочен частичен избор за Кмет на Община Ковачевци, област Перник.  Изборът се наложи след подадената оставка от досегашния кмет Йордан Стефанов в края на миналата година. За ВрИД кмет беше определен неговият заместник Васил Станимиров.