Актуална тема »

Забранява се пашата на всички възприемчиви на болестта „Син език” преживни животни, отглеждани на територията на общината в часовете с активен летеж на куликоиди – от 19.00 ч. до 08.00 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, Регламент 1266/2007/ЕС, Раздел ІV от Наредба №19/14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта „Син език” по преживните животни,Заповед № РД 11-1054/16.07.2014 г. на Изпълнителният Директор на БАБХ, се забранява:

 

- Пашата на всички възприемчиви на болестта „Син език” преживни животни, отглеждани на територията на общината в часовете с активен летеж на куликоиди – от 19.00 ч. до 08.00 ч.;

- Забранява се събирането на пашуващи животни от различни стада;

- Забранява се нощуването на преживни животни на открито;

- Забранява се на собствениците на животновъдни обекти на територията на общината, в които се отглеждат ЕПЖ и ДПЖ да закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и без ветеринарномедицински свидетелства.

Собствениците на животновъдни обекти, да извършват периодична обработка на животните с ветеринарномедицински препарати с репелентно действие- ЦИПЕРМЕТРИН И ПРОТЕЙД.

 

При съмнения за заболели преживни животни, собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Ковачевци, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, незабавно да информират кметския наместник на населеното място, както и Областна дирекция безопасност на храните – Перник на  GSM: 0882469740- д-р Ива Павлова;

Към момента на територията на Община Ковачевци  няма регистрирани случаи на болни животни. Вирусът се предава чрез ухапване на животните от инсекти /комари/. Заразата не се предава на човека, но месото от заразено с тази болест животно не трябва да се консумира.