Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, съобщава, че е изработен геодезически план за имоти с проектни планоснимачни № 2 и 3 в землището на с. Слатино, община Ковачевци със изготвения геодезически план можете да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС”