Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   №  103/13.10.2014г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено попълване на кадастрален план-имот №1,мах.”Бачева”,с.Калища на Симеон Илиев Христов.

 

С Попълването на кадастралния план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.