Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  1 / 12.01.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на кадастрален план „Попълване на имотни граници наПИ в кадастрален план на мах.Влашкина с.Лобош на Венета Райкова Влахова

 

            С  проект за изменение на кадастрален план „Попълване на имотни граници наПИ в кадастрален план на мах.Влашкина с.Лобош’ на Венета Райкова Влахова

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА: