Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  2 / 21.01.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, Геодезичен план на НУПИ и паянтова стопанска сграда в мах.Калайджийска с.Ковачевци на Боян Симеонов Лазов

            С  Геодезичния план на НУПИ и паянтова стопанска сграда в мах.Калайджийска с.Ковачевци на Боян Симеонов Лазов

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА: