Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е №  12 / 05.02.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за нанасяне на поземлен имот и двуетажна вилна сграда в него в мах.Канинци с.Калище на Наталия Генадиева Петрова – Милева

 

            С  проекта за нанасяне на поземлен имот и двуетажна вилна сграда в него в мах.Канинци с.Калище на Наталия Генадиева Петрова – Милева

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА: