Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  36 / 08.04.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен: План за застрояване ПИ 7 мах.Барбутска  с.Егълница Община Ковачевци на Иван Кирилов Николов

 

            С План за застрояване ПИ 7 мах.Барбутска  с.Егълница на Иван Кирилов Николов

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

О Б Я В Л Е Н И Е


№  34 / 07.04.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, ПУП план за изменение на улична регулация; План за застрояване; Попълване жилищни сгради Парцел IV-85, кв.12 с.Сиришник на Кирил Боянов Зарев

 

            С ПУП план за изменение на улична регулация; План за застрояване; Попълване жилищни сгради  – Парцел IV-85, кв.12 с.Сиришник на Кирил Боянов Зарев

 

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА