Без категория »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  39 / 15.04.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен: План за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

            С Плана за изменение на ПУП- План за регулация – отреждане на нови УПИ IV-153, V – 153 вкв102 и УПИ I-153 в нов кв.105 с. Егълница Община Ковачевци на Община Ковачевци

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА