Актуална тема »

Днес, 12.05.2015 г. в село Ковачевци бе открита строителната площадка по проект „Активност сред природата за всички”. Проектът се финансира чрез Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Радомир – Ковачевци – Земен и мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. На откриването присъстваха представители на Областна дирекция (Перник)  на Държавен фонд „Земеделие”. Строителните работи  ще бъдат извършени от „ЕСПИ ИНВЕСТ” ООД гр.Перник и са  в размер на 33 973,00 лв. без включен ДДС. Проектът предвижда изграждане на атракции за посетители и места за отдих и развлечения, както и съоръжения за спорт и отдих в парка в село Ковачевци и превръщането му в атракционен парк. Ще бъдат изградени седем зони между които Зона „Спорт за всеки”, Зона „Веселите шахматисти и картоиграчи”, Зона „Пътят на пътешественика”  и др. Дейностите по проекта трябва да бъдат завършени до края на месец май 2015 г.