Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  86 / 07.08.,2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на кадастрален имот нов пл. Номер 8 мах.”Поляна” с.Косача на Данчо Стоянов Йорданов

             С  проекта проект за попълване на кадастрален имот нов пл. Номер 8 мах.”Поляна” с.Косача на Данчо Стоянов Йорданов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА