Актуална тема » Областна Дирекция „Земеделие“-Перник

Сключването на споразумения в землищата на Община Ковачевци.

zapoved-ZSPZZ