Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  102 / 16.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на имоти нов пл. Номер 1-двуетажна масивна сграда и масивна стопанска сграда ,по плана на  с.Егълница  мах.”Лятовци” на Маргарита Асенова Нинова

             С  проекта за попълване на имоти нов пл. Номер 1-двуетажна масивна сграда и масивна стопанска сграда ,по плана на  с.Егълница  мах.”Лятовци” на Маргарита Асенова Нинова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА