Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  103 / 16.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за геодезическо заснемане на ПИ 2 и жилищна сгада по плана на  с.Сиришник  мах.”Танева” на Камен Петров Курудимов

             С  проекта за геодезическо заснемане на ПИ 2 и жилищна сгада по плана на  с.Сиришник  мах.”Танева” на Камен Петров Курудимов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА