Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  104 / 16.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на ПУП ПР на УПИ VI кв,12 от регулационния план на  с.Егълница   на Община Ковачевци

             С  проекта за изменение на ПУП ПР на УПИ VI кв,12 от регулационния план на  с.Егълница   на Община Ковачевци

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА