Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  110 / 22.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, инвесиционен проект за пристойка към жилищна сграда в УПИ I-11 кв,3 на  с.Светля   на Георги Савов Николов

             С  инвесиционен проект за пристойка към жилищна сграда в УПИ I-11 кв,3 на  с.Светля   на Георги Савов Николов

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА