Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  117 / 04.11.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на КП попълване на имоти с нови пл.номера 12 и 13  в мах.»Беловска»  с.Егълница   на Румен Христов Вранчев

             С  проекта за изменение на КП попълване на имоти с нови пл.номера 12 и 13  в мах.»Беловска»  с.Егълница   на Румен Христов Вранчев

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА