Актуална тема » ОИЦ – ПЕРНИК СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Уважаеми дами и господа,

В периода 16 – 23 ноември 2015 г. на територията на шестте общини от Пернишкия регион, ОИЦ – Перник ще се проведе Национална инициатива „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“. Кампанията е насочена към най-уязвимите групи от населението и е в партньорство с Български червен кръст.

anons_infomeetings_Region

общ_анонс_инициатива