Актуална тема » Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2014г. на Община Ковачевци

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2014-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2014г.

Обсъждането ще са проведе на 09.12.2015г. (сряда) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци.

         Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководителите на фирми, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината, и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2014г.

 Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg