Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  125 / 03.12.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено, геодезическо заснемане на неурегулирано дворно место мах.”Барбутска с.Егълница на Виктория Георгиева Каранлъкова

             С  проекта за , геодезическо заснемане на неурегулирано дворно место мах.”Барбутска с.Егълница на Виктория Георгиева Каранлъкова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 ОТ  ОБЩИНАТА