Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  127 / 07.12.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено, геодезическо заснемане и помощен план на ПИ в местността”Над Вадата”; „Под Вадата” и „При Петре”   с.Светля на Стойчо Христов Лазаров чрез наследник Иван Стоев Христов

             С  проекта за , геодезическо заснемане и помощен план на ПИ в местността”Над Вадата”; „Под Вадата” и „При Петре”   с.Светля на Стойчо Христов Лазаров чрез наследник Иван Стоев Христов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА