Актуална тема » Заповед №РД 48/18.02.2016г.

Относно: Паша на селскостопански животни в горски територии през 2016г.

zapoved_zabrana_pasha_2016